6/14/2021

Examen de recuperació de Geografia i història

L'examen de recuperació de tot el curs es farà el dilluns 21 de juny.
L'alumnat que ha de recuperar se li ha fet arribar les possibles preguntes de l'examen per correu electrònic.

6/05/2021

Prepara l'examen sobre demografia Europa, Espanya i Catalunya

Per a preparar bé l'examen sobre la introducció a la geografia i la demografia mundial que farem el proper DIJOUS 10 estudia les següents preguntes: 

1.- a) A quins continents pertanyen els països més poblats el 2012?

     b)  Quin és el país més poblat actualment? 

     c) Quin serà el continent més poblat el 2050?  

2.- Explica quins són els factors que condicionen l'ocupació d'un territori.

3.- Com es podria evitar la despoblació de les zones muntanyoses? Raona la resposta. 

4.- a) Com és el creixement demogràfic de les regions desenvolupades? Per què?

     b) I el creixement de les regions menys desenvolupades? A què és degut? 

5.- Quins problemes pot plantejar l'augment de la població mundial?  

6.- a) Quines mesures apliquen les polítiques natalistes per controlar la natalitat? I les antinatalistes? 

     b) Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?

7.- Quina és l'esperança de vida dels països menys desenvolupats? A què és deguda? 

8.- Quina és l'esperança de vida de la població europea? És igual entre homes i dones? A què et sembla que és degut?

9.- a) A Espanya, on trobem més densitat de població? A quines zones? A quines comunitats? 

     b) I a Catalunya, on hi ha més densitat de població? A què és degut? 

10.- Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut? 

11.- Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada a Espanya? 

12.- Raona extensament quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola? 

13.- Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys?  

14.- Saber tots els països i capitals d'Europa

15.- Saber els països i capitals de: Canada, USA, Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Veneçuela, Cuba, Argentina, Brasil, Xile, Perú i Bolívia.

6/01/2021

54 Evolució i distribució de la població espanyola

 

Població d'Espanya (ed. Santillana, p. 200-203)

Al gener de 2014 la població espanyola era de 46.512.199 habitants.

Evolució de la natalitat i la mortalitat en les darreres dècades:

 • La natalitat va tenir un important creixement sobretot entre el 1960 i 1975, període conegut com el baby boom. Actualment la taxa de natalitat és una de les més baixes del món (9,11 per mil).
 • La taxa de natalitat és sols de 1,27 fills per dona.
 • La mortalitat és baixa. El 2014 es va situar en el 8,34 per mil gràcies als avenços en el camp de la medicina (descobriment de la penicil·lina, vacunes, etc...), una alimentació més variada i bona i més higiene. Actualment, les primeres causes de mortalitat són les malalties cardiovasculars i els tumors (càncer de mama en les dones i càncer de pulmó en els homes). Entre els joves, els accidents de trànsit són la primera causa de mort.
 • Gran descens de la moralitat infantil. Al començament del s. XX de cada 1000 naixements, prop de 200 nadons morien abans de complir un any. Avui només moren 2,71 infants de cada 1000 nadons.
ACTIVITATS
 1. Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut?
 2. Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada?
 3. Quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola?
 4. Quina és l'esperança de vida dels espanyols? És més elevada o més baixa que la de la mitjana europea?
 5. La taxa de natalitat espanyola és més elevada o més baixa que la de la mitjana europea? A què et sembla que és degut?
 6. Actualment Espanya és un país envellit? Justifica la resposta.
 7. Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys? 
 8. Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?
 9. Explica les piràmides de població d'Espanya de l'any 1900 i del 2014 (p. 202)

5/28/2021

53 Densitat de població a Espanya i Catalunya

Mapa densitat de població d'Espanya (Ed. Santillana p. 201)
Mapa densitat de població de Catalunya(Ed. Santillana p. 209)
 
ACTIVITATS:
 1. A Espanya, on trobem més densitat de població? A quines zones? A quines comunitats?
 2. A Catalunya, on hi ha més densitat de població? A quines zones? A quines comarques?
 3. A quins factors és deguda la distribució actual de la població espanyola?
 4. Fes un llistat de diferències, entre les zones rurals i les urbanes, que condicionen o afecten al desequilibri territorial de la població.
 
 

5/27/2021

52 Les característiques principals de la població europea

Les característiques principals de la població europea (ed. Santillana p. 196-197):

 • Esperança de vida en néixer elevada. Expectativa mitjana de 79 anys (77 anys homes i 84 les dones)
 • Creixement molt lent de la població com a conseqüència de la disminució de la taxa de natalitat (10 per mil) i un augment relatiu de la taxa de mortalitat relacionat amb l'envelliment creixent.
 • Descens de la taxa de fecunditat, 1,5 fills per dona.
 • Una població envellida: El nombre d'habitants menors de 15 anys representa el 16% de la població, mentre que les persones en edat laboral són el 66% i el nombre de persones majors de 65 anys és prop del 18%.
 • L'augment de la pressió migratòria: La Unió Europea acull un nombre cada vegada més gran d'immigrants. El 2004 la població comunitària va augmentar d'uns 2.300.000 habitants, 1.900.000 dels quals eren immigrants. 
 • La densitat de població és generalment alta, en particular als microestats com Sant Marino (430 hab. km2), Mónaco (16.400 hab.km2)... o ciutats com París (21.500 hab. km2), Londres (20.000 hab.km2), però molt baixa en països com Islàndia (3hab. km2) o Suècia (22hab. km2).
ACTIVITATS:
 1. Observa el mapa (p. 197) i indica els països més densament poblats.
 2. A què creus que és degut aquesta densitat de població? Quins factors influeixen?
 3. Com t'expliques que els microestats estiguin tan densament poblats?
 4. En proporció, Espanya és un país densament poblat?
 5. Quina és l'esperança de vida de la població europea? És igual entre homes i dones? A què et sembla que és degut?

5/25/2021

51 Un món cada cop més envellit

Tota la informació en aquest enllaç del ccma.

Una noia de 25 anys dona a llum 9 nadons en una clínica del Marroc

La mare esperava set infants, però la sorpresa en el part ha estat que n'han nascut dos més

05/05/2021

Naixement excepcional al Marroc. Una noia maliana ha donat a llum 9 nadons en una clínica privada del Marroc, on l'havien evacuat des des del seu país perquè pogués rebre una atenció sanitària millor tenint en compte que es tractava d'un embaràs d'alt risc.

La mare, Halima Cisse, té 25 anys i esperava set infants, els que els metges havien identificat a les ecografies. La sorpresa ha estat que en el part, que ha sigut per cesària, n'han nascut dos més. Són cinc nenes i quatre nens que han pesat entre mig quilo i un quilo i que hauran d'estar entre dos i tres mesos a la incubadora per poder guanyar pes. La mare s'està recuperant bé del part, segons han informat fonts sanitàries.  

La mare, que és de Tombouctou, va ingressar a la clínica Ain Borja de Casablanca el 30 de març de passat, quan estava de 25 setmanes. Perquè un embaràs es consideri a terme, cal arribar a les 37. L'hospitalització li ha permès arribar a les 30 setmanes.

Dimarts va començar a tenir contraccions i es va mobilitzar l'equip d'atenció al part, format per 10 metges i 25 assistents, procedents tant de Mali com del Marroc. 

El director mèdic de la clínica marroquina, Youssef Alaoui, ha destacat que es tracta d'un naixement "molt infreqüent i excepcional", però no ha pogut confirmar si es tracta d'un rècord mundial.

Sí que es va verificar sanitàriament un naixement rècord el 2009, quan una dona nord-americana de 33 anys, Nadya Suleman, va donar a llum 8 criatures, fet que li va valdre el sobrenom d'"octomare".
 
ACTIVITATS (p. 186-187 ed. Santillana):
1.- Quina és l'esperança de vida dels països desenvolupats? Per què tenen una població envellida?
2.- Quina és l'esperança de vida dels països menys desenvolupats? A què és deguda?
3.- Explica per què les societats envelleixen.
4.- Quins són els problemes d'una població envellida? Explica'ls.
5.- Exercici 35 p. 191.
6.- El Departament de Salut de l'estat indi de Rajasthan promou l'esterilització voluntària a canvi de rebre com a premi un vehicle. Què penses d'aquesta mesura per controlar la natalitat de la zona? Quines altres soluciones es podrien donar? 

5/20/2021

50 Les tendències demogràfiques actuals

Tendències demogràfiques al món (p. 180-182 Ed. Santillana):
 • Natalitat cada vegada més baixa
 • Fecunditat que es redueix
 • Mortalitat s'ha reduït (però als països envellits aquesta taxa començarà a créixer properament)
 • L'esperança de vida és més gran degut als avenços mèdics, la nutrició i la higiene
Tendències diferents depenent si són països desenvolupats o en vies de desenvolupament:
 
A) Països desenvolupats: el ritme de creixement de la població és molt dèbil i fins i tot en alguns països negatiu (ex. Alemanya passa de 82,5 milions d'habitants el 2003 a 80,6 el 2013).
Les causes de la baixa natalitat són:
 • difusió d'anticonceptius
 • endarreriment de l'edat en que es té el primer fill
 • la despesa important que suposa tenir un o més fills
 • dificultat de compatibilitzar feina i cura dels fills
 • canvi de valors socials. Avui més materials (cotxe, casa, viatges...)
 En canvi, l'esperança de vida és elevada:
 • bona sanitat
 • varietat i qualitat d'aliments
 • bons serveis (educació, sanitat, higiene, residències, transports...) 
 • pensions i ajuts
 • activitats laborals no tant pesades
 B) Països en vies de desenvolupament hi ha un elevat ritme de creixement demogràfic degut:
 • descens de la mortalitat gràcies a millores sanitàries i higièniques
 • natalitat elevada degut a:
  • la majoria de la població es dedica a l'agricultura i com més fills millor per a treballar la terra
  • elevada mortalitat infantil la qual cosa fa que les mares tinguin més fills per assegurar que en sobrevisquin
  • la religió influeix sovint ja que a voltes no permet l'ús de mètides anticonceptius
L'esperança de vida és baixa: en alguns països africans aquesta taxa no sobrepassa els 50 anys ja que moltes persones encara no tenen accés a atenció sanitària, aigua potable, hi ha desnutrició, guerres...
 
ACTIVITATS 
 
1.- Quines són les tendències demogràfiques del segle XXI?
2.- Com és el creixement demogràfic de les regions desenvolupades? Per què?
3.- I el creixement de les regions menys desenvolupades? A què és degut?
4.- Quins problemes pot plantejar l'augment de la població mundial? 
5.- Defineix polítiques natalistes i antinatalistes.
6.- Quines mesures apliquen les polítiques natalistes per controlar la natalitat? I les antinatalistes?
7.- Si fossis el responsable de la planifiació demogràfica del teu país... quina política seguiries? Raona la teva resposta.
 
 

5/14/2021

Prepara l'examen sobre la demografia

Per a preparar bé l'examen sobre la introducció a la geografia i la demografia mundial que farem el proper DIMARTS 18 estudia les següents preguntes:

 1. Quins tipus de mapa hi ha? 
 2. Quins tipus de gràfic hi ha?
 3. Saber els elements d'un mapa.
 4. Saber localitzar un punt a través de les coordenades (latitud i longitud)
 5. Què és la demografia? Per a què serveix?
 6. Definir: Població absoluta, Densitat de població, Natalitat, Fecunditat, Mortalitat, Esperança de vida 
 7. Saber calcular la taxa bruta de natalitat, la taxa de fecunditat, la taxa de moralitat (podreu portar apuntat, en un full, les fórmules de la p. 152).
 8. Per què és important conèixer l'estructura per edat i sexe d'una població? Explica-ho amb exemples. 
 9. El clima té a veure amb la distribució de la població? Raona la resposta.
 10. Saber fer una gràfica de població i saber interpretar-la.
 11. Saber tots els països i capitals d'Europa
 12. Saber els països i capitals de: Canada, USA, Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica i Panamà.

5/12/2021

49 La població mundial


ACTIVITATS (ed. Santillana, p. 176-179)
 
1.- Explica, a grans trets, com ha estat l'evolució de la població mundial des del segle XV fins a l'actualitat.
2.- Quin ha estat el factor clau que explica el creixement demogràfic del segle XX?
3.- A quins continents pertanyen els països més poblats el 2012? Quin és el país més poblat actualment?
4.- Quin serà el continent més poblat el 2050?
5.- La població mundial pot créixer de manera indefinida? Raona la resposta
6.- a) Explica quins són els factors que condicionen l'ocupació d'un territori.
     b) Posa exemples de ciutats de cadascun d'aquests indrets.
     c) Digues una ciutat o país que compleixi amb tots aquests factors.
7.- Quins factors que condicionen l'ocupació d'un territori NO hi ha a la comarca on vius? Creus que la manca d'aquests factors realment condiciona la poca població que hi ha? Raona la resposta.
8.- Com es podria evitar la despoblació de les zones muntanyoses? Raona la resposta.