5/12/2021

49 La població mundial


ACTIVITATS (ed. Santillana, p. 176-179)
 
1.- Explica, a grans trets, com ha estat l'evolució de la població mundial des del segle XV fins a l'actualitat.
2.- Quin ha estat el factor clau que explica el creixement demogràfic del segle XX?
3.- A quins continents pertanyen els països més poblats el 2012? Quin és el país més poblat actualment?
4.- Quin serà el continent més poblat el 2050?
5.- La població mundial pot créixer de manera indefinida? Raona la resposta
6.- a) Explica quins són els factors que condicionen l'ocupació d'un territori.
     b) Posa exemples de ciutats de cadascun d'aquests indrets.
     c) Digues una ciutat o país que compleixi amb tots aquests factors.
7.- Quins factors que condicionen l'ocupació d'un territori NO hi ha a la comarca on vius? Creus que la manca d'aquests factors realment condiciona la poca població que hi ha? Raona la resposta.
8.- Com es podria evitar la despoblació de les zones muntanyoses? Raona la resposta.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada