12/17/2020

23 Jocs i divertiments medievals

 

Jocs i joguines de nens i nenes:
 
1.- Quins jocs veus a la il·lustració?
 
2.- Quins jocs veus a la il·lustració? 

 3.- La imatge representa "les edats de la vida". Per què? Què vol significar?

Jocs de joves i adults:


4.- Imagina i descriu com es poden jugar aquests quatre jocs.

Jocs de tauler:

En aquest enllaç trobaràs imatges del llibre de jocs de tauler més antic de la península. Es tracta de El libro de los juegos d'Alfons X el Savi.
 
5.- Quins altres jocs has descobert?
 
Molí de nou
Molí de nou
Molí de nou

6.- Busca més jocs, joguines o divertiments de l'època medieval. Envia l'enllaç amb el nom del joc i una breu descripció.

PER A  CONSULTAR: Trobareu més informació i molt interessant a les exposicions virtuals de la Biblioteca Nacional de França BNF.

12/11/2020

22 Treball sobre l'Art Romànic

El proper dijous 17 has d'entregar un dossier sobre l'Art romànic responent aquestes preguntes:
 1. Quan va sorgir i quina vigència va tenir l'art romànic?
 2. Quins eren els objectius principals d'aquest art?
 3. Per què et sembla que feien servir molts símbols? Digues algun símbol que utilitzessin els artistes del romànic.
 4. Quines són les característiques més importants de l'arquitectura romànica?
 5. Dibuixa -no val una fotografia- l'exterior d'una església típicament romànica i amb fletxes indica les seves parts.
 6. Dibuixa -no val una fotografia- la planta d'una església romànica de tres naus.
 7. Quines són les característiques més importants de l'escultura romànica?
 8. Quina era la funció de l'escultura romànica?
 9. Fes un llistat de les principals característiques de la pintura romànica.
 10. Busca una imatge que contingui algunes d'aquestes característiques de la pintura -pot ser una fotografia o un dibuix pintat per tu.
 11. Quines eren les característiques principals dels personatges pintats?
 12. Dibuixa -no val una fotografia- la figura característica d'un pantocràtor. 
 13. Dibuixa o descriu els següents elements arquitectònics:
 • Contrafort
 • Arquivolta
 • Màndorla 
 • Espitllera
 • Absidiola
Data entrega: dijous 17/12/20 

12/10/2020

21 L'art romànic: la pintura

 • Es practica la pintura al fresc i sobre fusta
 • La pedra també la pinten. Els capitells, les escultures de les portalades...
 • Els frescs són, principalment, als absis i a les voltes.
 • La pintura no és naturalista.
 • Les figures es representen de manera esquemàtica i en postures rígides.
 • Ús de colors intensos
 • Resseguien el perfil de les figures amb una línia negra força gruixuda
 • Desproporció d'alguns personatges per a destacar-los de la resta.
 • Els temes principals eren de tipus religiós.
 • La pintura sobre taula es feia utilitzant la tècnica del temp barrejant pigments i rovell d'ou per als retaules que decoraven els altars.
 • Les miniatures eren petits pintures que il.lustraven llibres com ara bíblies, còdex, santorals...
 

Tota la informació sobre els monestirs romànics de Catalunya.

12/09/2020

20 L'art romànic: l'escultura


 • Destaca a les portalades, columnes i capitells
 • Les representacions humanes no eren naturalistes, sinó esquemàtiques
 • Els personatges solen aparèixer com si anessin vestits, amb grans túniques, donant més rigidesa.
 • Es guarda molt la simetria
 • Tendència a realitzar obres didàctiques en forma narrativa (ex. sèries de capitells explicant episodis bíblics)
 • A les portalades sol destacar, dins del timpà, el pantocràtor (representació de Déu pare creador) dins de la màndorla.
 • Les escultures de les esglésies romàniques eren "bíblies en imatges"
 • A banda de l'escultura en pedra van destacar les talles de fusta, particularment de la Mare de Déu amb el Nen i el Crist Majestat (Crist a la creu, vestit i sense aparença de patiment) 

 
 Activitats:

1.- Busca una escultura romànica típica i comenta-la.