10/22/2020

12 La societat feudal

L'època medieval, indiscutiblement, la relacionem amb els castells o fortificacions. 
Al voltant d'aquestes construccions es desenvolupava una "micro" societat que compartia un mateix objectiu: construir un castell.
A Guédelon (França), en ple segle XXI estan duent un projecte que consisteix, ni més ni menys, que construir un castell medieval emprant les mateixes eines i recursos de l'època i de l'entorn natural. 
 
El projecte va iniciar-se el 1997 i es preveu que s'acabi el 2023. Vols anar-hi de voluntari? Quina feina et sembla que podries fer? Fes un llistat de tots els oficis i feines que es generen al voltant d'una construcció d'aquestes característiques.

 

 https://youtu.be/38cePAbCHJs

  https://youtu.be/Kl96XljXIgk

Per a saber-ne més de Guédelon.

10/20/2020

11 Prepara l'examen d'història

Per a preparar bé l'examen que farem dimarts 27 d'octubre treballa força les següents preguntes:   

 1. Fes una línia del temps que s’iniciï al paleolític fins a l'edat contemporània,  però pensa que han d'aparèixer els següents períodes i anys:
  1. Paleolític, mesolític, neolític, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat contemporània
  2. Anys: 0, 476, 711, 149, 1789 
 2. Quines són les fonts que utilitza l'historiador? 
  1. Explica-les. 
  2. Posa'n exemples.
 3. Fes un esquema que expliqui les causes del desmembrament de l'Imperi Romà d'Occident.
 4. Explica detalladament les causes de la fragmentació de l'Imperi Romà d’Occident.
 5. Explica detalladament les conseqüències de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident. Trobaràs un esquema que et pot ajudar en aquest enllaç.
 6. En quin any apareix l'Islam?
  1. Com, per on i perquè es va expandir l'Islam?
  2. Quines són les característiques principals de la religió islàmica? Assenyala'n vuit.
 7. Dibuixa l’estructura social de la societat musulmana
 8. Preguntes breus:
  1. En quin any es fragmenta l'Imperi Romà d'Occident?
  2. Quin any es considera l’inici de l’Edat Mitjana? Per què?
  3. Què entenem per pobles “bàrbars”?
  4. Què entenem per califa?
  5. Què és l'hègira? 
  6. Què és un minaret?
  7. Què vol dir “limes”?
  8. Què vol dir “cisma”?
  9. Què vol dir “marca”?
  10. Fes un llistat dels pobles germànics que entren per l'antic limes romà i digues on s'assenten.
  11. Quina va ser la capital de l’imperi bizantí?
  12. Quins pobles germànics van arribar a la península ibèrica?
  13. Com podries identificar una església típicament bizantina?
 9. Qui eren els pobles germànics i quina relació tenien amb Roma? Per què van acabar envaint l’Imperi Romà?
 10. Es diu que els visigots es van "romanitzar"... com s'explica que els visigots acceptessin la llengua, cultura i religió de la societat hispanoromana?
 11. Quan i com es produeix la conquesta musulmana de la Península Ibèrica? Fins on van arribar?
 12. Per què és important la figura de Carlemany?
 13. Carlemany, com va organitzar el govern de l’imperi?
 14. Situa els pobles de la teva comarca. Trobaràs informació en aquest enllaç
 15. Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital. Trobaràs informació en aquest enllaç.
 16. Situa en el mapa els països i capitals d'Europa occidental. Trobaràs informació en aquest enllaç.

10 L'Imperi carolingi

Mapa Ed. Santillana, pàg. 26
Comentari del mapa:
 1. Quin títol posaries al mapa?
 2. Quin és el tema de la il·lustració?
 3. Què és el que té més protagonisme de la imatge?
 4. Quins països actuals va controlar Carlemany?
 5. Qui ocupava la península ibèrica al s. VIII?
 6. Qui ocupava la Ribera d'Ebre?

Carlemany va organitzar la gran extensió territorial del seu imperi a través del nomenament de comtes i marquesos. Mentre el poder reial va ser fort, el control sobre comtes i marquesos va ser eficient, però amb la mort de Carlemany, les guerres civils, i les segones onades d'atacs bàrbars van fer trontollar aquesta organització.


http://www.onogueras.com/feudalisme/feudalisme.html

 
Fes la lectura de la p. 26 de Santillana i contesta:
 1. Qui eren els francs?
 2. Com s'organitzava el govern dels francs?
 3. Fes una "arbre genealògic" de Lluís el Piadós.
 4. Per què és important la figura de Carlemany?
 5. Què eren les "marques"?

10/14/2020

09 L'islam

Consulta les pp. 22-23 ed. Santillana i respon:
 1. Qui va ser el fundador de l'islam?
 2. Explica com es va originar l'islam?
 3. Fes un llistat i explica les característiques principals de la religió islàmica.

 1. Per quins territoris es va expandir l'islam? Qui habitava aquests territoris?
 2. Dibuixa l'estructura social de la societat islàmica.
 3. Quan i com es produeix la conquesta musulmana de la Península Ibèrica? Fins on van arribar?
Comentari de la il·lustració:
https://deltonimateria.wordpress.com
 1. Quin és el tema?
 2. Quines parts identifiques?
 3. Descriu la construcció.
 4. L'estructura de l'edifici en què s'assembla i en què es diferencia d'una església catòlica?
 5. Quin títol posaries a la il·lustració?

10/09/2020

08.- L'imperi bizantí

Des d'inici del segle VII l'espai que havia ocupat l'Imperi romà es va dividir en tres grans àrees de civilització:
 • L'imperi bizantí
 • L'islam
 • Els regnes germànics amb l'Imperi Carolingi

L'IMPERI BIZANTÍ
https://www.onogueras.com/bizanci/imperi_bizanti.html

Consulta pp. 20-21 ed. Santillana i respon:
 1. Com és que l'imperi bizantí es va mantenir deu segles més que no pas l'Imperi Romà d'occident?
 2. Quina era la seva capital? Quin nom rep avui aquella capital?
 3. Qui va ser l'emperador més important i què va fer?
 4. Quina llengua va adoptar?
 5. Quina relació van tenir l'església bizantina i la catòlica? 
 6. Què vol dir cisma
 7. Com podries identificar una església típicament bizantina?

10/08/2020

07 Com vivien els pobles germànics?

P.16  Santillana
 1. Descriu l'organització d'aquest poble germànic (fixa't amb la distribució de les cases, com són, on es situen, què les envolta, com és el seu interior, quines activitats es duen a terme...).
 2. Imagina com era la vida quotidiana d'un xiquet/a de la teva edat en un llogarret germànic. Fes una descripció de com seria el teu dia a dia (màxim 8 línies).

10/05/2020

06 Les Onades d'invasions dels pobles germànics i l'arribada dels visigots

 
Interpreta el mapa:

 1. Quin tema tracta?
 2. Quina és la imatge principal?
 3. Quin títol hi posaries?
 4. Fes un llistat dels pobles germànics que entren per l'antic limes romà i digues on s'assenten.
 5. Quins pobles germànics van arribar a la península ibèrica? 
 6. Algun d'aquells pobles va donar nom a països o regions actuals (p.15 Santillana)? 
 7. Qui eren els pobles germànics i quina relació tenien amb Roma? 
 8. Per què van acabar envaint l’Imperi Romà? 
 9. Què entenem per pobles "bàrbars"?
https://ca.wikipedia.org
 
Consulta pp. 18-19 ed. Santillana i respon:
 1. Quan arriben els visigots a la península ibèrica? Per què venen?
 2. Quin itinerari segueixen fins instal·lar-se a Toledo?
 3. Qui hi havia a la península abans de la seva arribada?
 4. Quin territori abastava el regne visigot?
 5. Es diu que els visigots es van "romanitzar"... com s'explica que els visigots acceptessin la llengua, cultura i religió de la societat hispanoromana?

10/02/2020

05 L'any 476 marca l'entrada a l'Edat Mitjana

Al punt anterior vam fer un llistat de les causes que van provocar la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident:
 
 • Inseguretat a les fronteres, els camins i les ciutats
 • Atacs dels pobles germànics
 • Els emperadors perden autoritat
 • L’exèrcit guanya poder
 • Els comandaments de l’exèrcit deposen i nomenen emperadors afavorint els seus interessos
 • Manca d’esclaus
 • Disminució de la producció agrícola
 • Escassetat d’aliments
 • Estancament del comerç i de l’artesania
 • Empobriment de la població
 • Revoltes socials
 • Abandó de les ciutats
 • Emigració al camp

En aquest esquema es resumeix la situació que vivia l'Imperi:

El deteriorament de l’Imperi s’agreuja durant el segle IV. Amb un intent de controlar i organitzar millor l’imperi al 395, a la mort de Teodosi, l’imperi es divideixi en dos: Imperi d'Orient o Bizantí i Imperi d'Occident.

 

Malgrat aquest intent d'organitzar i controlar millor el terreny l’Imperi Romà d’Occident ja estava molt desmembrat. L’any 476 el príncep bàrbar Odoacre va guanyar l’exèrcit de Ròmul Augústul, darrer emperador de l’Imperi Romà d’Occident. Aquest fet determina la desaparició de l’Imperi Romà d’Occident i aquesta data es considera punt d’inici d’una nova època, l’edat mitjana.

Activitats:

1.- Fes el teu propi esquema que expliqui les causes del desmembrament de l'Imperi Romà d'Occident.

2.- Explica, de forma raonada, aquest esquema.

3.- Quin any es considera l'inici de l'Edat Mitjana?

4.- L'actual Catalunya existia en aquell temps?

5.- Dins de quin Imperi va quedar l'actual Catalunya?