10/20/2020

11 Prepara l'examen d'història

Per a preparar bé l'examen que farem dimarts 27 d'octubre treballa força les següents preguntes:   

 1. Fes una línia del temps que s’iniciï al paleolític fins a l'edat contemporània,  però pensa que han d'aparèixer els següents períodes i anys:
  1. Paleolític, mesolític, neolític, edat antiga, edat mitjana, edat moderna, edat contemporània
  2. Anys: 0, 476, 711, 149, 1789 
 2. Quines són les fonts que utilitza l'historiador? 
  1. Explica-les. 
  2. Posa'n exemples.
 3. Fes un esquema que expliqui les causes del desmembrament de l'Imperi Romà d'Occident.
 4. Explica detalladament les causes de la fragmentació de l'Imperi Romà d’Occident.
 5. Explica detalladament les conseqüències de la fragmentació de l'Imperi Romà d'Occident. Trobaràs un esquema que et pot ajudar en aquest enllaç.
 6. En quin any apareix l'Islam?
  1. Com, per on i perquè es va expandir l'Islam?
  2. Quines són les característiques principals de la religió islàmica? Assenyala'n vuit.
 7. Dibuixa l’estructura social de la societat musulmana
 8. Preguntes breus:
  1. En quin any es fragmenta l'Imperi Romà d'Occident?
  2. Quin any es considera l’inici de l’Edat Mitjana? Per què?
  3. Què entenem per pobles “bàrbars”?
  4. Què entenem per califa?
  5. Què és l'hègira? 
  6. Què és un minaret?
  7. Què vol dir “limes”?
  8. Què vol dir “cisma”?
  9. Què vol dir “marca”?
  10. Fes un llistat dels pobles germànics que entren per l'antic limes romà i digues on s'assenten.
  11. Quina va ser la capital de l’imperi bizantí?
  12. Quins pobles germànics van arribar a la península ibèrica?
  13. Com podries identificar una església típicament bizantina?
 9. Qui eren els pobles germànics i quina relació tenien amb Roma? Per què van acabar envaint l’Imperi Romà?
 10. Es diu que els visigots es van "romanitzar"... com s'explica que els visigots acceptessin la llengua, cultura i religió de la societat hispanoromana?
 11. Quan i com es produeix la conquesta musulmana de la Península Ibèrica? Fins on van arribar?
 12. Per què és important la figura de Carlemany?
 13. Carlemany, com va organitzar el govern de l’imperi?
 14. Situa els pobles de la teva comarca. Trobaràs informació en aquest enllaç
 15. Digues el nom de les comarques que toquen la teva i la seva capital. Trobaràs informació en aquest enllaç.
 16. Situa en el mapa els països i capitals d'Europa occidental. Trobaràs informació en aquest enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada