4/27/2021

46 GEOGRAFIA: Piràmides de població

Com fer una piràmide de població? (p. 166 ed. Santillana)

http://www.buxaweb.cat/pautes/comentaripiramidepoblacio.htm

Com interpretar una piràmide de població? (p. 167 ed. Santillana)
 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/quincena5/swf/q5_contenidos_2b_1/index.htm
 
ACTIVITATS:
1.- Exercici 14 p. 166 ed. Santillana. Fer una piràmide de població d'Austràlia i interpretar-la.  
2.- Exercici 15 p. 167 ed. Santillana. Interpretar les dues piràmides que hi apareixen.
3.- Exercici 22 p. 169 ed. Santillana. Fer la piràmide de població de Burkina Faso.
4.- Exercici 23 p. 169 ed. Santillana. Interpreta la piràmide anterior.

 

4/12/2021

45 GEOGRAFIA: La demografia

P. 150 ed. Santillana

ACTIVITATS:

 1. Què és la demografia?
 2. Per a què serveix la demografia? Qui la utilitza i amb quins objectius?

P. 152-153 ed. Santillana

ACTIVITATS: 

 1. Defineix: Població absoluta, Densitat de població, Natalitat, Fecunditat, Mortalitat, Esperança de vida, Creixement natural o vegetatiu, Creixement real
 2. Com s'estructura la població?
 3. Per què és important conèixer l'estructura per edat i sexe d'una població? Explica-ho amb exemples. 
 4. El clima té a veure amb la distribució de la població? Raona la resposta.
 5. Exercici 7 p. 155.

CONSULTA: https://www.ine.es/


4/09/2021

44.- GEOGRAFIA: Introducció als gràfics

Pàgines 148-149 ed. Santillana
 
Tipus de gràfics:
 • lineals 
 • de barres
 • sectorials
LINEALS:
 
DE BARRES: 

SECTORIALS:
 
ACTIVITAT:
 1. Busca un exemple de cada tipus de gràfic.

4/07/2021

43.- GEOGRAFIA: Introducció al mapes

Què entens per geografia?
 
P. 146-147 ed. Santillana:
 
Quins són els elements d'un mapa?
 
 
Com localitzar un lloc en un mapa?
 • Latitud
 • Longitud
Activitat: 
 1. Què és la latitud?
 2. Què és la longitud?
 3. Busca les coordenades geogràfiques del teu poble i 4 ciutats de diferents continents.
Tipus de mapes:
 • Topogràfics
 • Temàtics
 
 
    ESCALA I LLEGENDA
 
 

Activitat: 
 1. Defineix amb les teves paraules els dos tipus de mapes.
 2. Busca un mapa topogràfic de la Ribera d'Ebre i un de temàtic. Pot ser de la comarca, d'un poble, d'una zona concreta.