6/14/2021

Examen de recuperació de Geografia i història

L'examen de recuperació de tot el curs es farà el dilluns 21 de juny.
L'alumnat que ha de recuperar se li ha fet arribar les possibles preguntes de l'examen per correu electrònic.

6/05/2021

Prepara l'examen sobre demografia Europa, Espanya i Catalunya

Per a preparar bé l'examen sobre la introducció a la geografia i la demografia mundial que farem el proper DIJOUS 10 estudia les següents preguntes: 

1.- a) A quins continents pertanyen els països més poblats el 2012?

     b)  Quin és el país més poblat actualment? 

     c) Quin serà el continent més poblat el 2050?  

2.- Explica quins són els factors que condicionen l'ocupació d'un territori.

3.- Com es podria evitar la despoblació de les zones muntanyoses? Raona la resposta. 

4.- a) Com és el creixement demogràfic de les regions desenvolupades? Per què?

     b) I el creixement de les regions menys desenvolupades? A què és degut? 

5.- Quins problemes pot plantejar l'augment de la població mundial?  

6.- a) Quines mesures apliquen les polítiques natalistes per controlar la natalitat? I les antinatalistes? 

     b) Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?

7.- Quina és l'esperança de vida dels països menys desenvolupats? A què és deguda? 

8.- Quina és l'esperança de vida de la població europea? És igual entre homes i dones? A què et sembla que és degut?

9.- a) A Espanya, on trobem més densitat de població? A quines zones? A quines comunitats? 

     b) I a Catalunya, on hi ha més densitat de població? A què és degut? 

10.- Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut? 

11.- Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada a Espanya? 

12.- Raona extensament quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola? 

13.- Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys?  

14.- Saber tots els països i capitals d'Europa

15.- Saber els països i capitals de: Canada, USA, Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Veneçuela, Cuba, Argentina, Brasil, Xile, Perú i Bolívia.

6/01/2021

54 Evolució i distribució de la població espanyola

 

Població d'Espanya (ed. Santillana, p. 200-203)

Al gener de 2014 la població espanyola era de 46.512.199 habitants.

Evolució de la natalitat i la mortalitat en les darreres dècades:

 • La natalitat va tenir un important creixement sobretot entre el 1960 i 1975, període conegut com el baby boom. Actualment la taxa de natalitat és una de les més baixes del món (9,11 per mil).
 • La taxa de natalitat és sols de 1,27 fills per dona.
 • La mortalitat és baixa. El 2014 es va situar en el 8,34 per mil gràcies als avenços en el camp de la medicina (descobriment de la penicil·lina, vacunes, etc...), una alimentació més variada i bona i més higiene. Actualment, les primeres causes de mortalitat són les malalties cardiovasculars i els tumors (càncer de mama en les dones i càncer de pulmó en els homes). Entre els joves, els accidents de trànsit són la primera causa de mort.
 • Gran descens de la moralitat infantil. Al començament del s. XX de cada 1000 naixements, prop de 200 nadons morien abans de complir un any. Avui només moren 2,71 infants de cada 1000 nadons.
ACTIVITATS
 1. Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut?
 2. Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada?
 3. Quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola?
 4. Quina és l'esperança de vida dels espanyols? És més elevada o més baixa que la de la mitjana europea?
 5. La taxa de natalitat espanyola és més elevada o més baixa que la de la mitjana europea? A què et sembla que és degut?
 6. Actualment Espanya és un país envellit? Justifica la resposta.
 7. Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys? 
 8. Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?
 9. Explica les piràmides de població d'Espanya de l'any 1900 i del 2014 (p. 202)