6/05/2021

Prepara l'examen sobre demografia Europa, Espanya i Catalunya

Per a preparar bé l'examen sobre la introducció a la geografia i la demografia mundial que farem el proper DIJOUS 10 estudia les següents preguntes: 

1.- a) A quins continents pertanyen els països més poblats el 2012?

     b)  Quin és el país més poblat actualment? 

     c) Quin serà el continent més poblat el 2050?  

2.- Explica quins són els factors que condicionen l'ocupació d'un territori.

3.- Com es podria evitar la despoblació de les zones muntanyoses? Raona la resposta. 

4.- a) Com és el creixement demogràfic de les regions desenvolupades? Per què?

     b) I el creixement de les regions menys desenvolupades? A què és degut? 

5.- Quins problemes pot plantejar l'augment de la població mundial?  

6.- a) Quines mesures apliquen les polítiques natalistes per controlar la natalitat? I les antinatalistes? 

     b) Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?

7.- Quina és l'esperança de vida dels països menys desenvolupats? A què és deguda? 

8.- Quina és l'esperança de vida de la població europea? És igual entre homes i dones? A què et sembla que és degut?

9.- a) A Espanya, on trobem més densitat de població? A quines zones? A quines comunitats? 

     b) I a Catalunya, on hi ha més densitat de població? A què és degut? 

10.- Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut? 

11.- Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada a Espanya? 

12.- Raona extensament quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola? 

13.- Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys?  

14.- Saber tots els països i capitals d'Europa

15.- Saber els països i capitals de: Canada, USA, Mèxic, Guatemala, Belize, Hondures, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamà, Colòmbia, Veneçuela, Cuba, Argentina, Brasil, Xile, Perú i Bolívia.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada