6/01/2021

54 Evolució i distribució de la població espanyola

 

Població d'Espanya (ed. Santillana, p. 200-203)

Al gener de 2014 la població espanyola era de 46.512.199 habitants.

Evolució de la natalitat i la mortalitat en les darreres dècades:

 • La natalitat va tenir un important creixement sobretot entre el 1960 i 1975, període conegut com el baby boom. Actualment la taxa de natalitat és una de les més baixes del món (9,11 per mil).
 • La taxa de natalitat és sols de 1,27 fills per dona.
 • La mortalitat és baixa. El 2014 es va situar en el 8,34 per mil gràcies als avenços en el camp de la medicina (descobriment de la penicil·lina, vacunes, etc...), una alimentació més variada i bona i més higiene. Actualment, les primeres causes de mortalitat són les malalties cardiovasculars i els tumors (càncer de mama en les dones i càncer de pulmó en els homes). Entre els joves, els accidents de trànsit són la primera causa de mort.
 • Gran descens de la moralitat infantil. Al començament del s. XX de cada 1000 naixements, prop de 200 nadons morien abans de complir un any. Avui només moren 2,71 infants de cada 1000 nadons.
ACTIVITATS
 1. Quin va ser l'últim període de creixement important de la natalitat a Espanya? A què va ser degut?
 2. Quines són les causes d'una esperança de vida tan elevada?
 3. Quins són els factors que expliquen l'estancament actual de la població espanyola?
 4. Quina és l'esperança de vida dels espanyols? És més elevada o més baixa que la de la mitjana europea?
 5. La taxa de natalitat espanyola és més elevada o més baixa que la de la mitjana europea? A què et sembla que és degut?
 6. Actualment Espanya és un país envellit? Justifica la resposta.
 7. Quines conseqüències té per a un país com Espanya l'augment del grup de persones més grans de 65 anys? 
 8. Quines mesures es podrien aplicar per a evitar l'envelliment de la població?
 9. Explica les piràmides de població d'Espanya de l'any 1900 i del 2014 (p. 202)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada