5/28/2021

53 Densitat de població a Espanya i Catalunya

Mapa densitat de població d'Espanya (Ed. Santillana p. 201)
Mapa densitat de població de Catalunya(Ed. Santillana p. 209)
 
ACTIVITATS:
  1. A Espanya, on trobem més densitat de població? A quines zones? A quines comunitats?
  2. A Catalunya, on hi ha més densitat de població? A quines zones? A quines comarques?
  3. A quins factors és deguda la distribució actual de la població espanyola?
  4. Fes un llistat de diferències, entre les zones rurals i les urbanes, que condicionen o afecten al desequilibri territorial de la població.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada