5/27/2021

52 Les característiques principals de la població europea

Les característiques principals de la població europea (ed. Santillana p. 196-197):

 • Esperança de vida en néixer elevada. Expectativa mitjana de 79 anys (77 anys homes i 84 les dones)
 • Creixement molt lent de la població com a conseqüència de la disminució de la taxa de natalitat (10 per mil) i un augment relatiu de la taxa de mortalitat relacionat amb l'envelliment creixent.
 • Descens de la taxa de fecunditat, 1,5 fills per dona.
 • Una població envellida: El nombre d'habitants menors de 15 anys representa el 16% de la població, mentre que les persones en edat laboral són el 66% i el nombre de persones majors de 65 anys és prop del 18%.
 • L'augment de la pressió migratòria: La Unió Europea acull un nombre cada vegada més gran d'immigrants. El 2004 la població comunitària va augmentar d'uns 2.300.000 habitants, 1.900.000 dels quals eren immigrants. 
 • La densitat de població és generalment alta, en particular als microestats com Sant Marino (430 hab. km2), Mónaco (16.400 hab.km2)... o ciutats com París (21.500 hab. km2), Londres (20.000 hab.km2), però molt baixa en països com Islàndia (3hab. km2) o Suècia (22hab. km2).
ACTIVITATS:
 1. Observa el mapa (p. 197) i indica els països més densament poblats.
 2. A què creus que és degut aquesta densitat de població? Quins factors influeixen?
 3. Com t'expliques que els microestats estiguin tan densament poblats?
 4. En proporció, Espanya és un país densament poblat?
 5. Quina és l'esperança de vida de la població europea? És igual entre homes i dones? A què et sembla que és degut?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada