10/02/2020

05 L'any 476 marca l'entrada a l'Edat Mitjana

Al punt anterior vam fer un llistat de les causes que van provocar la caiguda de l’Imperi Romà d’Occident:
 
 • Inseguretat a les fronteres, els camins i les ciutats
 • Atacs dels pobles germànics
 • Els emperadors perden autoritat
 • L’exèrcit guanya poder
 • Els comandaments de l’exèrcit deposen i nomenen emperadors afavorint els seus interessos
 • Manca d’esclaus
 • Disminució de la producció agrícola
 • Escassetat d’aliments
 • Estancament del comerç i de l’artesania
 • Empobriment de la població
 • Revoltes socials
 • Abandó de les ciutats
 • Emigració al camp

En aquest esquema es resumeix la situació que vivia l'Imperi:

El deteriorament de l’Imperi s’agreuja durant el segle IV. Amb un intent de controlar i organitzar millor l’imperi al 395, a la mort de Teodosi, l’imperi es divideixi en dos: Imperi d'Orient o Bizantí i Imperi d'Occident.

 

Malgrat aquest intent d'organitzar i controlar millor el terreny l’Imperi Romà d’Occident ja estava molt desmembrat. L’any 476 el príncep bàrbar Odoacre va guanyar l’exèrcit de Ròmul Augústul, darrer emperador de l’Imperi Romà d’Occident. Aquest fet determina la desaparició de l’Imperi Romà d’Occident i aquesta data es considera punt d’inici d’una nova època, l’edat mitjana.

Activitats:

1.- Fes el teu propi esquema que expliqui les causes del desmembrament de l'Imperi Romà d'Occident.

2.- Explica, de forma raonada, aquest esquema.

3.- Quin any es considera l'inici de l'Edat Mitjana?

4.- L'actual Catalunya existia en aquell temps?

5.- Dins de quin Imperi va quedar l'actual Catalunya?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada