10/05/2020

06 Les Onades d'invasions dels pobles germànics i l'arribada dels visigots

 
Interpreta el mapa:

 1. Quin tema tracta?
 2. Quina és la imatge principal?
 3. Quin títol hi posaries?
 4. Fes un llistat dels pobles germànics que entren per l'antic limes romà i digues on s'assenten.
 5. Quins pobles germànics van arribar a la península ibèrica? 
 6. Algun d'aquells pobles va donar nom a països o regions actuals (p.15 Santillana)? 
 7. Qui eren els pobles germànics i quina relació tenien amb Roma? 
 8. Per què van acabar envaint l’Imperi Romà? 
 9. Què entenem per pobles "bàrbars"?
https://ca.wikipedia.org
 
Consulta pp. 18-19 ed. Santillana i respon:
 1. Quan arriben els visigots a la península ibèrica? Per què venen?
 2. Quin itinerari segueixen fins instal·lar-se a Toledo?
 3. Qui hi havia a la península abans de la seva arribada?
 4. Quin territori abastava el regne visigot?
 5. Es diu que els visigots es van "romanitzar"... com s'explica que els visigots acceptessin la llengua, cultura i religió de la societat hispanoromana?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada