5/20/2021

50 Les tendències demogràfiques actuals

Tendències demogràfiques al món (p. 180-182 Ed. Santillana):
 • Natalitat cada vegada més baixa
 • Fecunditat que es redueix
 • Mortalitat s'ha reduït (però als països envellits aquesta taxa començarà a créixer properament)
 • L'esperança de vida és més gran degut als avenços mèdics, la nutrició i la higiene
Tendències diferents depenent si són països desenvolupats o en vies de desenvolupament:
 
A) Països desenvolupats: el ritme de creixement de la població és molt dèbil i fins i tot en alguns països negatiu (ex. Alemanya passa de 82,5 milions d'habitants el 2003 a 80,6 el 2013).
Les causes de la baixa natalitat són:
 • difusió d'anticonceptius
 • endarreriment de l'edat en que es té el primer fill
 • la despesa important que suposa tenir un o més fills
 • dificultat de compatibilitzar feina i cura dels fills
 • canvi de valors socials. Avui més materials (cotxe, casa, viatges...)
 En canvi, l'esperança de vida és elevada:
 • bona sanitat
 • varietat i qualitat d'aliments
 • bons serveis (educació, sanitat, higiene, residències, transports...) 
 • pensions i ajuts
 • activitats laborals no tant pesades
 B) Països en vies de desenvolupament hi ha un elevat ritme de creixement demogràfic degut:
 • descens de la mortalitat gràcies a millores sanitàries i higièniques
 • natalitat elevada degut a:
  • la majoria de la població es dedica a l'agricultura i com més fills millor per a treballar la terra
  • elevada mortalitat infantil la qual cosa fa que les mares tinguin més fills per assegurar que en sobrevisquin
  • la religió influeix sovint ja que a voltes no permet l'ús de mètides anticonceptius
L'esperança de vida és baixa: en alguns països africans aquesta taxa no sobrepassa els 50 anys ja que moltes persones encara no tenen accés a atenció sanitària, aigua potable, hi ha desnutrició, guerres...
 
ACTIVITATS 
 
1.- Quines són les tendències demogràfiques del segle XXI?
2.- Com és el creixement demogràfic de les regions desenvolupades? Per què?
3.- I el creixement de les regions menys desenvolupades? A què és degut?
4.- Quins problemes pot plantejar l'augment de la població mundial? 
5.- Defineix polítiques natalistes i antinatalistes.
6.- Quines mesures apliquen les polítiques natalistes per controlar la natalitat? I les antinatalistes?
7.- Si fossis el responsable de la planifiació demogràfica del teu país... quina política seguiries? Raona la teva resposta.
 
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada