1/18/2021

26.- Artesans i gremis

L'augment de població a les ciutats va suposar més demanda de productes manufacturats, la qual cosa va consolidar l'aparició de nombrosos artesans d'una gran varietat de productes: teixidors, fusters, sabaters, tintorers... sovint aquests practicaven l'ofici al mateix carrer on vivien, d'aquí que molts carrers prenguessin el nom de l'ofici. 

  

Gremi

Ofici que realitzaven

Abaixadors

Igualaven el pèl dels draps de llana amb tisores grosses.

Apotecaris

Preparaven i venien medicaments.

Bastaixos de capçana

Traginaven càrregues damunt del cap.

Calafats

Fusters de ribera que construïen embarcacions.

Cervellers

Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.

Daguers

Fabricants de dagues, espases de fulla curta.

Estorers

Fabricaven o venien estores

Fustaniers

Teixidors de fundes de matalàs de cotó.

Garbelladors

Es dedicaven a garbellar cereals per compte d'altre.

Hortolans

Conreaven la terra.

Manescals

Curaven les malalties a les bèsties.

Pedrenyalers

Fabricants d'una mena d'escopeta curta que es disparava amb pedrenyal (pedra foguera).

Rosariers

Feien i venien rosaris.

Llogaters de mula

Llogaven bèsties de càrrega.

Sellers

Feien i adobaven selles i altres guarniments.

Tapiners

Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.

Velers

Fabricaven i venien vels.

A partir del segle XII, el conjunt d'artesans d'un mateix ofici es van començar a agrupar formant gremis. Aquests gremis tenien:

 • unes ordenances que regulaven el seu funcionament
 • un Sant Patró a qui s'encomanaven, que designava el dia en que el gremi feia la festivitat

Els gremis van aparèixer per defensar els interessos comuns dels artesans del mateix ofici. Les seves funcions eren diverses:

 • Controlaven la quantitat i la qualitat de producció per tal d'evitar els fraus i mantenir els nivells de qualitat dels productes   
 • Controlaven el nombre de treballadors que tenien els tallers
 • Controlaven els salaris que aquests havien de percebre   
 • Controlaven i limitaven els preus dels productes per tal d'eliminar la competència deslleial   
 • Adquirien i repartien entre els mestres les matèries primeres necessàries per a les manufactures.
 • Limitaven l'accés a l'ofic d'altres artesans
 • Controlaven les formacions dels aprenents   
 • S'encarregaven de cobrar les quotes als seus membres, que es destinaven a beneficència per a cuidar a orfes o viudes d'antics membres del gremi.

Tots els gremis dividien cada ofici en tres tipus de treballador:

 • El mestre artesà era el propietari del taller, on vivia amb tota la seva família. Era qui es quedava els beneficis de les manufactures i participava del govern del gremi al que pertanyia. Per arribar a ser mestre calien molts anys d'aprenentatge i la realització final d'un examen, que rebia el nom d'obra mestra.   
 • L'oficial era un treballador de l'artesà i cobrava un sou per la seva feina. L'oficial aspirava a convertir-se en mestre, i després d'uns anys de realitzar tasques d'oficial podia presentar-se a l'examen d'obra mestra. Tot i això, arribar a mestre era molt difícil, ja que els gremis eren associacions molt restrictives i amb molts favoritismes cap als familiars i fills dels mestres dels gremis. A més s'havien de pagar taxes molt cares per poder fer l'examen.
 • L'aprenent era aquell jove que estava en procés d'aprenentatge de l'ofici, i no cobrava cap tipus de sou per la feina que feia. El mestre li ensenyava l'ofici, el mantenia i li donava allotjament. Generalment els tallers només tenien un aprenent, que al cap d'uns anys, tenia dret a passar una examen supervisat pel mestre i convertir-se en oficial.RESPON:

1.- Raona quin ofici desenvolupen els personatges de les imatges anteriors i digues què et sembla que són: mestres de casa, aprenents o oficials.

2.- Opina: quines avantatges i inconvenients tenien els gremis?

3.- COMENTARI DE TEXT:

 • Llegeix el següent text
 • Posa-li un altre títol
 • En una frase digues quin tema tracta
 • Dóna la teva opinió sobre el què s'indica

Reglament dels gremis de treballa a la ciutat de París     

"Ningú no pot ser teixidor de llana si abans no ha comprat l'ofici al rei (...)"
"Cadascú pot tenir a casa seva dos telers (...)"
"Cada mestre pot tenir a casa un aprenent, cap més (...). I ningú no pot començar a treballar abans de la sortida del sol, sota pena de multa (…)!

4.- COMENTARI DE TEXT:

 • Llegeix el següent text
 • Posa-li un altre títol
 • En una frase digues quin tema tracta
 • Dóna la teva opinió sobre el què s'indica

Estatut dels orfebres (artesans d'or i plata) parisencs a finals del segle XIII

"Cap orfebre pot tenir un aprenent de menys de 10 anys (...) Cap orfebre pot treballar de nit a no ser que ho faci directament pel rei, la reina, els seus fills o germans o el bisbe de París (...) Cap orfebre pot obrir la seva forja els dies festius, a excepció d'un únic taller que obrirà, per torns, en els festius i els diumenges. Tots els guanys d'aquell taller seran depositats a la caixa de la confraria d'orfebres. Els diners de la caixa serviran per finançar cada any el dia de la Pasqua un menjar pels pobres de la ciutat de París. Els jurats de l'ofici escolliran dos o tres artesans per guardar l'ofici. Aquests els guardaran bé i lleialment segons els usos i costums establerts (...) Si els jurats esbrinen que un dels seu ofici obra amb mal or o mala plata i no vol corregir-se, el portaran davant del prebost (autoritat*) de París i aquest l'expulsarà de la ciutat de 4 a 6 anys segons la falta."

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada