1/14/2021

25 El resorgiment i desenvolupament de les ciutats

A partir del segle XI les ciutats tornen a prendre protagonisme.

CAUSES   

1.- DEMOGRÀFIQUES:

 • L'augment de la producció suposa millor alimentació i augment de població al camp
 • L'ús de noves eines i tècniques agrícoles dóna lloc a un excedent de mà d'obra al camp i també més productes per a poder intercanviar

2.- SOCIALS:

 • Les ciutats no estaven sota el control dels senyors feudals. Per això els nous habitants trobaven un major grau de llibertat que no pas al camp
 • Les ciutats eren centres d'oci i diversió
 • La majoria d'habitants eren lliures
 • Molts serfs van emigrar a les ciutats per a fugir de la servitud
  
3.- ECONÒMIQUES:
 • Els pagesos lliures anaven a les ciutats per intercanviar les primeres matèries per productes manufacturats dels artesans. Es van consolidar els mercats i poc a poc s'hi van anar instal•lant.

 

CONSEQÜÈNCIES

 1. Èxode de gent del camp cap a les ciutats.
 2. Apareix una nova classe social: els burgesos (habitants dels burgs). Aquests habitants no eren ni serfs ni senyors feudals, ni tampoc eren privilegiats. La majoria d'ells es van dedicar a fer de comerciants, mercaders i artesans. 
 3. Apareixen noves classes socials:   
 • Els personatges més rics i influents: es dediquen al comerç o a la banca, i també els grans artesans. Aquests van ser els que es van anar apoderant dels consells municipals i van governar les ciutats. Sovint donaven diners al rei, i poc a poc es van anar introduint als nous parlaments medievals.
 • Per sota: els artesans menys importants, oficials d'artesans, petits botiguers, mercaders menors, etc...
 • Baix de tot hi trobem: marginats i pobres.
 •  Grups de comunitats religioses no cristianes. Aquests grups normalment residien en espais emmurallats dins de les ciutats. És el cas dels jueus, que residien als calls o jueries, i les moreries on hi residia la comunitat musulmana.  
Les ciutats medievals eren petites, i les més grans podien tenir 50.000 habitants (París, Bruges, Florència, Venècia...).
 

 https://youtu.be/0l3TnxKs_C8


RESPON:

1.- Explica extensament les causes del desenvolupament de les ciutats a partir del segle XI. 

2.- Explica detalladament les conseqüències del desenvolupament de les ciutats.

3.- Vocabulari: burgès, èxode 

4.- Comentari de la imatge:

 • posa un títol
 • digues en una frase de quin tema es tracta
 • descriu què hi veus, què representa  

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada