11/12/2020

14 L'organització feudal

Entre els segles IX-XII els reis no tenien prou força per protegir les seves possessions i es van veure obligats a cedir parts dels seus territoris -feus- a altres nobles (ducs, comtes, marquesos...) a canvi de:

 1. Fidelitat
 2. Ajuda econòmica
 3. Protecció militar

Aquest tracte es coneixia com a investiduracerimònia d'homenatge, en el qual el noble, agenollat, jurava fidelitat, ajuda i consell al monarca, convertint-se en el seu vassall.  

 És així com apareix el feudalisme que es va caracteritzar per:

 • El poder del rei queda limitat
 • El rei es rodeja d'una cort, formada per juristes, eclesiàstics i guerrers que l'ajuden a governar
 • Els nobles o senyors feudals accepten la primacia del rei mitjançant el pacte de vassallatge
 • Alhora els senyors feudals també tenen vassalls propis (nobles menys importants)
 • L'exèrcit és reduït i, en cas d'amenaça, el rei crida als seus vassalls per fer un únic exèrcit
 • La principal font d'ingressos del rei i dels senyors feudals és el feu  

Quan un vassall és investit disposa d'un feu. Lògicament el primer que fa és construir un recinte fortificat. Aquest serà més o menys gran depenent del seu feu.

Amb el temps aquests recintes es poden anar ampliant i fent més grans, esdevenint grans fortificacions

Aquestes fortificacions dominen i controlen el feu que pot disposar de:

 • terres de conreu cedides a pagesos lliures
 • terres de conreu treballades per serfs
 • zones de pastura
 • boscs propietat del senyor
 • petits pobles
 • granges allunyades del poble
 • molins (fariners, serradores...)
 • passos de barca
 • (...)

Els camperols, ramaders, alguns artesans... vivien als pobles i depenien del senyor que els protegia en cas d'amenaça i els deixava terres per conrear, pastures, ús dels boscs... a canvi evidentment de pagar rendes. Les rendes podien ser:

 • diners
 • productes (parts de la collita, teixits, animals, objectes artesans...)
 • serveis personals (com ara treballar un temps determinat per al senyor feudal) 

Aquests vincles personals entre senyors feudals, vassalls, homes lliure i serfs van donar lloc a una marcada estructura social, amb uns pocs privilegiats.

Respon:

 1. Què és el feudalisme?
 2. Explica com es va arribar a aquest tipus d'organització?
 3. Com s'estableixen els vincles personals entre nobles, vassalls, camperols?
 4. Descriu l'estructura social típica del feudalisme
 5. Què hi podem trobar en un feu?
 6. Digues diferents parts d'una fortificació.
 7. Vocabulari: feu, vassall, investidura

Activitat:

 • Busca imatges de l'època on es vegi representat l'acte d'homenatge o investidura, i descriu en un màxim de 3 línies què es veu a la imatge que envies (*). 

(*) Recorda que per a buscar imatges d'aquesta temàtica pots utilitzar paraules clau com ara: homenatge, investidura, vassallatge... però no oblidis de posar, tot seguit, medieval,  època medieval o edat mitjana.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada