11/04/2020

13 Orígens del feudalisme

Causes del feudalisme 

 
A.- L'Europa carolíngia es va fragmentar en innumerables comtats, marques, ducats, etc... Amb la mort de Carlemany es produeix la fragmentació territorial de l'imperi carolingi.
Tots aquells antics ducs, comtes i marquesos que Carlemany designava al llarg dels seus territoris, van aprofitar, després de la seva mort, per anar-se apropiant dels territoris que els carolingis els havien assignat.
Poc a poc, es van anar fent més autònoms, i van anar afeblint els lligams que els unien a l'emperador.

B.- La fragmentació territorial va provocar feblesa política i militar que va ser aprofitat per l’arribada d’unes noves invasions bàrbars, que van sotmetre a Europa, durant els segles IX i X, a un saqueig constant.

Aquestes segones invasions bàrbares, van ser protagonitzades per tres grans grups d'invasors: 

  1. Pirates sarraïns, musulmans, que navegaven el Mediterrani assaltant embarcacions mercantils i atacant també ciutats costeres. Van generar un clima de por i temor durant molt de temps. Mallorca, per exemple, va ser niu de pirates musulmans durant aquests segles. 
  2. Magiars: grup que es va anar desplaçant i saquejant per culpa de la pressió d'altres grups. Es van establir al regne d'Hongria.  
  3. Normands, víkings d' Escandinàvia (sobretot de Jutlàndia), que es van moure amb força impunitat per tot el Mediterrani, en molts casos actuant també com a mercenaris de diferents senyors europeus. Amb el temps, van ser reconeguts pel rei de França, que els va reconèixer com a vassalls, i als quals va entregar el ducat de Normandia.

       Aquestes invasions van ser degudes a:

  • Augment demogràfic a la zona escandinava 
  • Descontentament polític dels llocs d'origen  
  • Coincidència amb un llarg període de baixes temperatures  
  • Aquests guerrers disposaven d'armes molt fortes, fetes amb ferro escandinau, així com vaixells petits però molt ràpids que els convertia en enemics temibles.

C.- Recordem que el procés de ruralització provocat per la fragmentació de l’imperi romà d’occident va provocar l'èxode dels patricis que fugien a les vil·les romanes per tal d'evadir els impostos, i també èxode de molta població urbana cap al camp que fugia dels constants atacs dels bàrbars i buscava refugi en les terres dels grans latifundistes. En aquests latifundis es va anar imposant un sistema cada vegada més autàrquic, amb una pràctica del comerç cada cop més minsa. Aquestes grans extensions de terra aniran convertint-se amb el temps en els grans dominis senyorials feudals.

A nivell polític, es creà un sistema de vincles entre la noblesa, la qual reconeixia l'autoritat d'un rei, i a canvi aquest rei els concedia la potestat sobre el seus territoris. 

http://www.onogueras.com/feudalisme/feudalisme.html

1.- Fes el teu particular esquema de les causes de l'aparició del feudalisme.

2.- Explica les causes de l'aparició del feudalisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada