3/23/2021

42.- Prepara l'examen de la Catalunya medieval

Per a preparar bé l'examen del divendres 26 de març treballa força les següents preguntes (les que estan en vermell no entraran):

1.- Situa en el mapa els països i capitals d'Europa.

2.- Preguntes breus:

  • Què és la Marca Hispànica? 
  • Com  i quan es va crear? 
  • Quins comtats formaven la Marca Hispànica? 
  • A qui interessava poblar la Marca Hispànica? 
  • Quan podem començar a parlar de la Casa Comtal de Barcelona? 
  • Com es va formar? 
  • En quin moment i quin fet succeeix que provoca la ruptura dels lligams amb els francs? 
  • Quin monarca catalanoaragonès va conquerir les Balears?

3.- Fins on va arribar l'expansió de la Corona d'Aragó pel sud peninsular? Per què?

4.- Quin interès podien tenir per a la Corona d'Aragó les grans illes de la Mediterrània.

5.- Qui va signar i què va suposar el Tractat de Corbeil?

6.- Que va suposar la Batalla de Muret?

7.- A què va donar lloc el Tractat d'Almirra?

8.- Fes un llistat dels territoris catalans durant la primera meitat del segle XV.

9.- Fes una piràmide social i indica quins són els estaments privilegiats de la Corona d'Aragó.

10.- Per què la població es distribuïa de forma diferent a la Catalunya Vella que a la Nova? A què et sembla que és degut?

 

11.- Descriu el paper que van fer els monestirs en la repoblació de Catalunya. Com es va fer aquesta repoblació?

12.- Explica, extensament, què es va aconseguir amb la política matrimonial on es va veure immersa Peronella d'Aragó.

13.- Explica quines van ser les causes de l'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània.

14.- Quines conseqüències va tenir l'expansió de la Corona d'Aragó per la Mediterrània? Explica-ho detalladament.

15.- Vocabulari: almogàver, remença, Sentència arbitral de Guadalupe, masos rònecs, colons, mà major, menestral, mà menor, mà mitjana, mudèjar

16.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada