1/22/2021

28.- Prepara l'examen sobre el desenvolupament de les ciutats a l'època medieval

Per a preparar bé l'examen treballa força les següents preguntes.

Portar TOTES aquestes preguntes ben contestades el dia de l’examen valdrà 1 punt. Ara bé, NO pot haver CAP pregunta copiada d’un company/a -tret de la 1a pregunta-:

1.- Saber situar en un mapa els països i capitals d'Europa. Trobaràs informació en aquest enllaç. 

 
2.- Explica detalladament les causes del desenvolupament econòmic de les ciutats d'Europa a partir del s. XII. 
 
3.- Quines conseqüències va tenir aquest desenvolupament? Raona la resposta. 
 
4.- Quins productes s'importaven a la península ibèrica? Quins s'exportaven?

5.- Explica detalladament les conseqüències del desenvolupament de les ciutats al segle XII.

6.- Explica quines avantatges i inconvenients tenien els gremis?

7.- Quines eren les funcions dels gremis?

8.- Com s’estructuraven els gremis?  

9.- Quines van ser les causes de l’enfortiment de les monarquies a mitjans de s. XII?

10.- Quines són les conseqüències de l’enfortiment de les monarquies a mitjans de s. XII?

11.- Hi haurà també un comentari de text o d’una imatge.

12.- Vocabulari: èxode, lletra de canvi, guaret, crèdit, ruta de la Hansa, Cort, ambre

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada