9/22/2020

02 Les fonts de recerca històrica

Per reconstruir la història l'historiador/a ha de fer d'investigador del passat, i això ho fa a partir de la recerca, l'anàlisi, la comparació i l'estudi reflexiu de les diverses fonts d'informació:
 • FONTS ESCRITES:
  • Documents públics o privats (cartes, postals, testaments, diaris, inscripcions...)
  • Publicacions periòdiques (diaris, revistes, fulletons...)
  • Obres literàries, científiques...
 • FONTS NO ESCRITES:
  • ORALS: Entrevistes, enregistraments, música...
  • MATERIALS: Objectes quotidians de tota mena, construccions, ossos... 
  • ICONOGRÀFIQUES: Pintures, dibuixos, mapes, gràfics, fotografies, pel·lícules...
Amb tota aquesta informació, com si d'un puzle es tractés, interpreten el passat i en redacten conclusions. 
 Conèixer la història serveix per a saber interpretar el passat i també allò que ens envolta. Com més coneixements i més amplis siguin ens serà més fàcil entendre el món.
De tot en podem treure informació i conclusions. Cal saber "llegir" tots els detalls.
 
Interpreta la següent il·lustració:
Extret de Geografia i Història ed. Santillana (p. 10)
 1. Quin tema tracta?
 2. Quin és l'element principal del dibuix?
 3. Són importants els elements secundaris? Per què? 
 4. Descriu detalladament què observes
 5. En quin lloc esdevé l'acció?
 6. De quina època es deu tractar? Què t'ho fa suposar?
 7. Quin títol donaries a la imatge?

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada